Bu örnekte önceden yapmış olduğum otomasyon ödevinden size ana çocuk formu oluşturma yani kısacası ana form bağlı olarak formların açılmasıdır.

Otomasyon oluşturduktan sonra Solution Explorer kısmından otomasyona sağ tıklayıp Add>New Item.. kısmından Windows Form oluşturuyoruz.

Oluşturulan form uygulamasında Properties kısmından IsMdiContainer ayarını True yapıyoruz.

Ana formda bulunacak kod kısmı

 

 

Ana formun Shown kısmına yazılacak kod