Bu yazımda sizlere yapılar (struct) kullanımını anlatacağım. Öncelikle nedir bu yapılar bu yapıların classlardan farkı nedir gibi sorular yöneltebilirsiniz. Bu yapı denen kavram C# içinde bulunan bir nesneyi temsil etmektedir. C# dilinde değişkenler değer ve referans tipleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  Ana bellek içinde değer tipleri yığın (stack’ta), referans tipleri ise öbek (heap’te) tutulmaktadır. Yeni bir girilen veri belleğin  en üst sırasına yerleştirilmektedir. Mantık ise son giren ilk çıkar hesabına kaçmaktadır.  Kısaca açıklayacak olursak aralarında kurulan farklı veri tipi ilişkilerinin bir çatı altında toplanması işlemine yapılar(struct) denilmektedir.  Örnek ile açıklayacak olursak gelin hep beraber kodumuzu yazalım. 🙂

Örneğimizden de anlaşılacağı üzere farklı veri tiplerin bir arada olup aralarında mantıksal ilişkilerin bulunması bize kolaylık sağlamaktadır. Faydalı olduğumu düşünerek şimdiden kolay gelsin diyorum… 🙂