Formda bulunan datagridview’in properties kısmından events kısmına tıklayarak oradan CellClick yazan events‘e çift tıklayarak otomatik oluşturulan private void datagridview1_CellClick içine aşağıdaki kodumuzu yazıyoruz.

Datagridview’e yazılacak olan kod kısmı

 

 

Burada ilgili sütunların textboxlar’a aktarılması gerçekleştirilmiştir.

Sonuç

İlgili sütuna tıklanıldığında textboxlar dolmaktadır.